NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji radni dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU
2021-11-01

REZULTATI KONKURSA ZA DODJELU SREDSTAVA ZA KULTURNE NAMJENE IZ FONDA ZA KULTURNE I SOCIJALNE NAMJENE AMUS-a, OBJAVLJENOG 15.09.2021. GODINE

Na Konkurs za dodjelu sredstava za kulturne namjene iz Fonda za kulturne i socijalne namjene AMUS-a, koji je objavljen na web stranici AMUS-a dana 15.09.2021. godine,  pristiglo je 100 prijava projekata sa ukupnim iznosom potraživanja od 732.772,00 KM.


Upravni odbor odobrio je 33 projekta u raspoloživom iznosu od 100.000,00 KM.


Od 100 pristiglih projekata, 8 spada u žanr klasične muzike, 9 pripada dječijem stvaralaštvu, a preostala 83 projekta sadrže sve ostale žanrove.


Napominjemo da od 83 projekta različitih žanrova, 42 projekta su se odnosila na komercionalno snimanje kompakt diskova, što po članu 5. stav (2) Pravilnika o Fondu za kulturne i socijalne namjene ne spada u oblasti i kriterije koji su obuhvaćeni Konkursom.


Želimo iskoristiti ovu priliku i zamoliti sve naše članove da se ubuduće pridržavaju Pravilnika o Fondu za kulturne i socijalne namjene kako bismo mogli udovoljiti njihovim zahtjevima i podržati njihove projekte.

 

U nastavku se nalazi tabelarni prikaz projekata kojima su sredstva odobrena:

Zahvaljujemo se svim aplikantima, a onima koji su dobili sredstva, želimo uspješnu realizaciju.


Također, u skladu sa članom 10. Pravilnika o Fondu za kulturne i socijalne namjene podsjećamo sve aplikante iz prethodno objavljenih konkursa da dostave izvještaje o realizaciji projekata.
 

 

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22