NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji radni dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU

ZA KORISNIKE

Obrasci za korisnike

Poštovani korisnici, ispod se nalaze obrasci koji su Vam potrebni za ispunjavanje zakonske obaveze plaćanja autorske naknade u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima BiH.

 

Jedini legalan način izmiranja obaveza za korištenje muzike je putem ugovora sa AMUS-om na račun:

3386 9022 6589 1403 kod UNICREDIT banke ili 1027080000057384 kod Union banke.
SVAKI DRUGI NAČIN JE NELEGALAN !!!

Popis izvedenih djela

PREUZMITE OBRAZAC
Ovaj obrazac popunjavate nakon održanog nastupa/koncerta u kojem moraju stajati podaci o izvedenim djelima na nastupu/koncertu o kojem je riječ.

Obrazac za dozvolu stalnog korištenja muzike u ugostiteljskim objektima

Obrazac za liste emitiranih djela (radio i tv emiteri)

Obrazac za dozvolu stalnog korištenja muzike u poslovno prodajnim prostorima

Obrazac za prijavu muzike korištene u audio-vizuelnom djelu ("Cue Sheet" obrazac)

Obrazac prijave stalnog korištenja muzike u smještajnim kapacitetima - hoteli

Pravilnik o naknadama za javno saopštavanja i javno izvođenje autorskih djela (tarifa)

PREUZMITE PRAVILNIK
poštovani korisnici, ovdje možete naći tarifu po kojoj se obračunava iznos naknade koju ste dužni platiti za korištenje zaštićenih autorskih muzičkih djela.

Prijava muzičke priredbe/koncerta

PREUZMITE OBRAZAC
Ovaj obrazac popunjavate ukoliko organizirate nastup/koncert bilo kojeg izvođača na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Ugovor o privremenom reproduciranju (umnožavanju) autorskih muzičkih djela (DJ licenca)

PREUZMITE PRAVILNIK
Ovo je ugovor kojim, kao DJ, dobijate na legalno korištenje autorska muzička djela u sklopu nastupa. Ugovor je potrebno ispuniti u 2 primjerka i dostaviti AMUS-u na potpis, nakon čega jedan primjerak ostaje AMUS-u a jedan zadržavate vi.

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22