NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji radni dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU

AUTORSKE NOVINE

Autorske novine - OKTOBAR

.

Obavještenje o održavanju sjednice Skupštine AMUS-a

AMUS je upoznao članice i članove sa Dnevnim redom planiranim za sjednicu Skupštine, objavljeno je vrijeme i mjesto održavanja iste. Revidirani spisak autora, članova AMUS–a koji po Statutu imaju pravo i obavezu učešća na Skupštini je objavljen na zvaničnoj web stranici. Saopćeno je da bi Skupština trebala biti, ujedno i izborna te da članovi imaju priliku birati cjelokupno rukovodstvo AMUS-a. Više saznajte!

 

Pozvali smo na Skupštinu

Upućen je Poziv za predstojeću sjednicu Skupštine predstavnicima Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, kao i predstavnicima Ministarstva pravde BiH. U pozivu navedeno da jedino ova zakonito i statutarno zakazana sjednica Skupštine može razriješiti i/ili birati nove članove organa AMUS-a. Više saznajte!

 

Kafa u AMUS-u

U cilju što kvalitetnije pripreme članova Skupštine koji će odlučivati o svim dokumentima koji su na Dnevnom redu, svi članovi su pozvani da dođu na sastanak, uz kafu sa generalnom direktoricom na kojem bi dobili sva pojašnjenja koja se tiču predloženog dnevnog reda i materijala. Više saznajte!

 

Zašto je važno doći na Skupštinu

Dozvola i nastavak rada AMUS-a su u pitanju i u rukama autora, izglasavanje potrebnih dokumenata kao i izbor cjelokupnog rukovodstva zadaci su članova Skupštine na dan 23.10.2019. godine. Više saznajte

 

Materijali za Skupštinu AMUS-a

Dana 16.10.2019. godine AMUS je na svim svojim kanalima komunikacije uputio članice i članove na link za preuzimanje materijala za predstojeću Skupštinu. Više saznajte!

 

Obezbijeđen prijevoz na Skupštinu

Kako bi odziv članova bio što veći AMUS je organizovao prijevoz na Skupštinu i platiti će troškove prijevoza svim članovima kao i do sada. Više saznajte!

 

AMUS je udruženje autora, muzičkih stvaralaca i biće kako oni kažu!

AMUS nastavlja djelovanje u skladu sa Zakonom o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava i čini napore da se ispune zahtjevi Instituta, među kojima je i održavanje Skupštine AMUS-a sa dovoljnim brojem prisutnih članova i usvajanjem dokumenata. Više saznajte!

 

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22