NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji radni dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU

AUTORSKE NOVINE

Autorske novine NOVEMBAR

Pomoć članovima AMUS-a iz Fonda za socijalne (kulturne) namjene

Dodjeljena su finansijska sredstva autorima u skladu sa Pravilnikom o Fondu za kulturne i socijalne namjene. Više saznajte!

Posljednji pozdrav Nedžadu Imamoviću

U subotu, 14.novembra 2020. godine, u Sarajevu je preminuo Nedžad Imamović, jedan od najznačajnijih interpretatora i autora u oblasti tradicionalne bosanskohercegovačke narodne muzike. Odlazak Nedžada Imamovića je teško nadoknadiv gubitak na muzičkoj i kulturnoj sceni BiH, nedostajaće i nama iz Amus-a njegova marljivost, staloženost, iskustvo i optimizam. Nedžad odlazi sa ovog svijeta, ali iz srca i duša poštovalaca narodne muzike BiH i onih s kojima je u životu i radu sarađivao, neće otići sve dok se u programima radija i televizije čuju pjesme koje je darivao iz srca i svoje sevdalijske duše. Više saznajte!

Saopštenje članstvu AMUS-a

Udruženje AMUS je dana 28.10.2020. godine zaprimilo ukupno 101 (stotinujedan) pojedinačan Zahtjev autora, članova AMUS-a, u kojem se navodi: „Po članu 19. Zakona o srodnim i autorskim pravima, ovim putem podnosimo zahtjev za reviziju unošenja i obrade košuljica i tantijema sa nezavisnim inspektorima o trošku Udruženja AMUS i sa njima 5 članova AMUS-a da izvrše nadzor koji nisu u upravljačkim strukturama, a nalaze se na spisku Zahtjeva“. Uz navedene zahtjeve dostavljen je i popratni dopis kojim se insistira da nezavisna revizorska kuća koja će izvršiti predmetnu reviziju bude KPMG B-H, kao i spisak na kojem su navedena imena 102 (stotinudva) autora, podnosioca zahtjeva. Više saznajte!

Poziv autoricama i autorima za uvid u liste emitovanih djela

Iako vlada teška i ozbiljna epidemiološka situacija, u kojoj smo svi mi, pa tako i naša djeca, roditelji, porodice izloženi riziku i opasnosti od zaraze Covid - 19, pozivamo članove AMUS - a koji žele da izvrše uvid u liste emitovanih djela, da dođu u prostorije AMUS-a na adresi Skenderpašina 1. u Sarajevu, uz prethodnu najavu. Više saznajte!

Stručna služba najavljuje predstojeću isplatu tantijema

Stručna služba AMUS-a je uložila maksimalan napor i trud da isplata tantijema za drugu polovinu 2020. godine bude ranije u odnosu kako je to bilo prethodnih godina. Više saznajte!

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22