NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji radni dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU

AUTORSKE NOVINE

Autorske novine - JUNI

BHRT, RTRS i FTV ne plaćaju zakonom utvrđenu naknadu za korištenje autorskih muzičkih djela AMUS-u

Mada bi trebali biti predvodnici zaštite i promocije autorskih prava na teritoriji Bosne i Hercegovine, tri javna RTV servisa na državnom i entitetskom nivou, iako su najveći korisnici djela domaćih autora, odbijaju provedbu zakona i ne plaćaju naknade za autorska prava. Javni servisi trebaju biti prvi koji će ispuniti zakonsku i moralnu obavezu plaćanja autorskih honorara za muzička djela koja koriste u programima, osobito i zbog tog što koriste resurse za emitovanje koje su kao javno dobro dobili od države. Gdje završava novac koji je namijenjen autorima, muzičkim stvaraocima i ko to sebi daje za pravo da indirektno potkrada državu koja finansira javne RTV servise, praveći dug koji će se svakako na kraju morati isplatiti? Saznajte više!

Upravni odbor AMUS-a uplatio sredstva za pomoć mladom autoru, Muameru Bjelaku

Na sjednici održanoj 02. juna 2020. Godine Upravni odbor AMUS-a potvrdio je odluku o uplati kompletnog ostatka duga (11.799 eura) za troškove operacije Muamera Bjelaka koja je izvršena na klinici Allgemelnes Krankenhaus Wien – u Beču. Ovaj iznos je isplaćen iz Fonda za kulturne i socijalne namjene, u ime svih autora, muzičkih stvaralaca Bosne i Hercegovine. Saznajte više!

Poziv za izjašnjenje - elektronska Skupština

Imajući u vidu situaciju s pandemijom koronavirusa, te nemogućnost okupljanja većeg broja građana u zatvorenom prostoru, kao i činjenice da nije poznato do kada će navedena situacija trajati, a u cilju usvajanja dokumenata čije je usvajanje obavezno u skladu sa članom 20. Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskih i srodnih prava omogućavanja kontinuiranog rada AMUS–a, te ukidanja odluke o uslovnom oduzimanju licence od strane Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, a sve u skladu sa odredbama člana 21. i 24. Statuta AMUS-a, kao i člana 14. Poslovnika o radu Skupštine, članovi Skupštine AMUS-a su pozvani da se izjasne da li su za, protiv ili suzdržani u odnosu na svaku od Odluka koje se odnose na prethodno navedene tačke. Saznajte više!

Uspješno okončano elektronsko izjašnjavanje članica i članova AMUS-a

Na poziv članovima Skupštine na elektronsko izjašnjavanje odazvala su se 543 člana Udruženja, nosilaca gotovo cjelokupnog domaćeg muzičkog repertoara zaštićenog kod AMUS-a.

Najpoznatiji bh. autori su, i ovaj put, pokazali da učestvuju u radu Udruženja i svojim glasom potvrdili važnost AMUS-a za njih. Saznajte više!

Sjećanje na Adija Lukovca

18.06.2006. godine preminuo je Adi Lukovac, umjetnik, genijalac i jedan od pionira elektronske muzike u Bosni i Hercegovini. Saznajte više!

Svjetski dan muzike!

Obilježili smo Svjetski dan muzike koji se slavi svakog 26. Juna u godini, širom svijeta uz raznovrsne manifestacij, s ciljem promocije raznolikosti muzičkih žanrova među svim generacijama žitelja ove planete, uz podsjećanje koliko muzika uljepšava živote građana svijeta. Saznajte više!

Obavijest članstvu AMUS-a o održavanju neelektronske Skupštine

Upravni odbor AMUS-a je na zajedničkoj sjednici članova Upravnog odbora koji su izabrani na Skupštini održanoj 23.10.2019. godine i članova koji su upisani u Registar udruženja pri Ministarstvu pravde BiH, održanoj 04.06.2020. godine donio Zaključak kojim je utvrđeno da će AMUS, čim se za to steknu uvjeti, a kada nadležni organi u Bosni i Hercegovini donesu odluku o mogućnosti okupljanja više od 100 ljudi u zatvorenom prostoru, održati neelektronsku Skupštinu (sa fizičkim prisustvom autora), uz poštivanje svih propisanih mjera zaštite. Saznajte više!

In memoriam

27.06.2010. godine preminuo je Edo Mulahalilović. Rođen je u Sarajevu 23. marta 1964., godine. Bio je sarajevski tekstopisac, kompozitor i producent. Saznajte više!

 

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22